Omställningsstöd

Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd till företag som har tappat mycket omsättning under mars och april 2020 på grund av corona. Du ansöker om omställningsstöd hos Skatteverket från den 22 juni.

Klicka på länken och läs mer hos Skatteverket:
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html?q=omst%C3%A4llningsst%C3%B6d

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.