Vad kan jag göra för att hålla företaget på fötter?

Nu har vi det tufft – vi som driver mindre företag.

Vi behöver hjälpa varandra att komma ur den här krisen på fötter.

Vi på Ekonomiteamet – Tiina, Annica och Monica – vill att ni ska veta att vi finns här för att stötta er så gott vi kan. Här nedan följer några saker som kanske kan hjälpa er i den värsta likviditetskrisen.

 

Preliminära inkomstdeklarationer

Ni som betalar preliminär f-skatt varje månad kan ändra det beloppet genom att skicka in en uppdaterad preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. Detta kan göras på både innevarande och föregående räkenskapsår.

Be oss gärna om hjälp med detta. Om vi är deklarationsombud så kan vi lämna in deklarationen åt er.

 

Anstånd med skatteinbetalningar

Det här är en ganska komplicerad process och behöver lite eftertanke innan man ansöker om anstånd hos Skatteverket. Man kan få anstånd med att betala moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt (på lön). Anståndet kan ges i 1-2 månader och max i 4 månader.

I realiteten betyder detta att man flyttar fram inbetalningarna och även måste betala ränta på beloppet som man får anstånd med.

Regeringen har utöver det vanliga anståndet tagit fram ett nytt lagförslag om att det ska bli enklare att söka anstånd. Förslaget är inte klubbat än, men väntas gälla from 7 april. Förslaget innebär bla att man ska kunna söka anstånd med de inbetalningar man gjort under januari-mars 2020 – dvs få tillbaka de pengarna och betala in dem vid ett senare tillfälle.

Vill du läsa mer om detta kan du göra det här:

  1. https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/betalaochfatillbaka/anstandmedskattebetalning.106.233f91f71260075abe8800010913.html
  2. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb/
  3. https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2#Anst%C3%A5nd%20med%20betalning%20av%20skatt

 

Korttidspermittering

Hos Tillväxtverket kan man ansöka om ersättning för korttidspermittering.

Korttidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten.

Ersättningen gäller ej – nyanställda (måste varit anställd 3 månader), anställda som tillhör arbetsgivarens familj, egenföretagare eller anställda ägare.

Avtal måste skrivas mellan arbetsgivare och arbetstagare så att man är överens. Vi har kontakt med en jurist inom arbetsrätt som kan hjälpa till med avtalen.

Vi har en uträkningsmall för korttidspermittering och vi hjälper er gärna att räkna på detta om ni vill.

 

Läs mer hos Verksamt.se:

  1. https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2#S%C3%A4ga%20upp%20personal

 

Nya regler vid sjukdom

  1. Staten står för sjuklönekostnader
  2. Karensdagen slopas tillfälligt
  3. Tillfälligt avskaffat läkarintyg
  4. Smittbärarpenning

Mer om detta kan du läsa om hos Verksamt.se och Försäkringskassan

  1. https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2#Nya%20regler%20vid%20sjukdom
  2. https://www.forsakringskassan.se/coronavirus

 

Amorteringskrav

Ni som amorterar på lån till bostäder – kontakta er bank för att diskutera möjligheten till att få några helt eller delvis amorteringsfria månader.

Finansinspektionen har gått ut med tydliga instruktioner till bankerna om att vara generösa med amorteringsundantag under rådande tider.

 

Låna av banken

Bestäm möte med banken om att diskutera eventuellt företagslån eller ny/utökad checkkredit.

Behöver ni bokföringsrapporter att ta med till banken – säg till oss så tar vi fram det.

 

Låna hos Almi

Låna pengar hos Almi – Lån, riskkapital och affärsutveckling för växande företag.

https://etjanster.almi.se/oversikt/overview/345

 

A-kassa/Facket

Är du med i a-kassan/facket? Ring dem och fråga om de kan hjälpa dig på något sätt!

 

Påminnelser och inkasso

Får du inte betalt från dina kunder? Då kan det vara dags att skicka påminnelser och sen inkassokrav.

Fråga oss om det så hjälper vi dig.